top of page
Jump.png

2022 暑期活動

「 躍動仲夏 八月暑假 活力展現!」

插圖繪畫及封面設計比賽已圓滿結束

感謝各位同學參與!

希望同學們喜歡

社區中心為大家準備之禮物和獎狀

 

Senior Session (G9-G12)

亞軍
9I 李鍶詠

冠軍:
11Q 陳清心

季軍
10I 黃保儀

冠軍-陳清心11Q 01.jpg
亞軍-李鍶詠9I.png
季軍- 黃保儀 10I 24.jpeg

優異獎:
11Q 劉綽瀅
 

優異-劉綽瀅 LAU CHEUK YING_11Q 13.png

Middle Session(G5-G8)

冠軍:
7I 胡欣藍 (Love)

冠軍-胡欣藍_7I23.png

亞軍
8C 巫順恩 (Joy)

亞軍-8C_20_巫順恩.jpg

優異獎:
5I  黃匡胤

優異-黃匡胤_5I.jpg

優異獎:
6I  吳茼

優異-吳茼 _6I23.jpeg

季軍
7I 詹曈(Love)

季軍-7I 13 詹曈.jpg

優異獎:
8M 黃依珩 (Goodness)

優異-黃依珩8M(28)_Goodness.jpg

Junior Session(G1-G4)

冠軍:
3I  董是山

冠軍-董是山 3I 22.jpg

亞軍:
2M 戚睿信

亞軍-2M7_戚睿信.jpg

優異獎:
2M      楊俊彥
 

優異獎:
2M      戚睿信
 

2M7_chik yui shun_clear.jpg
2M24 楊俊彥_merit.jpg

優異獎:
3I        姜希雅

姜希雅_merit.jpg

優異獎:
3C      譚梓樂
 

譚梓樂 _3C17.jpg

優異獎:
4G      范頌揚

優異獎:
4I        馮安翹

4I 馮安翹_merit.jpg
4G 范頌揚_merit.jpg

季軍:
3Q 譚博謙

季軍-譚博謙_3Q19.jpg

優異獎:
2M      蕭瑤

2M17_蕭瑤_merit.jpg

優異獎:
4Q      蔡卓霖

蔡卓霖 CHOI CHEUK LAM_4Q06.jpeg

恭喜所有得獎同學

​期待來年更多精彩作品!

 
bottom of page